Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между GUMITE.EU. (наричан по-долу ПРОДАВАЧ) от една страна и потребителите (КЛИЕНТИТЕ) на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн gumite.eu (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на gumite.eu  (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".
 

РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да поръчате от gumite.eu като гост или като регистриран потребител.

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име или и-мейл адрес и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката – ако това е необходимо. При маркиране на полето "Съгласен съм с "Общите условия", Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите условия.
 

ПОРЪЧКА

Можете да поръчате от gumite.eu 24 ч. в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. Всички поръчки направени до 16.30 ч. се обработват и изпращат в същият ден. Всички поръчки направени след 16.30 ч. се обработват и изпращат на следващият работен ден. При финализиране на Вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите, които сте избрали както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл за получаването, потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка. Потвърждаването на всяка ПОРЪЧКА става чрез имейл, с което поръчката се счита за активна и постъпила за обработка. В случай, че има проблем с наличностите по Вашата поръчка Наш оператор ще се свърже с Вас за уточнение. Във всеки един момент можете да проверявате статуса на Вашата поръчка във Вашият профил в gumite.eu.
 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА И ДОСТАВКА

Доставката за страната се заплаща от клиента и е в размер от 4лв на 1бр. гума ,  клиентът трябва да заплати такса за Наложен платеж 1,20% от инкасираната сума. Пример: ако сумата е 100 лв. /сто лева/ Вие дължите 1.20 лв. /един лев и двадесет стотинки/ такса броене. При наличност на продукта, доставката ще се изпълнява в рамките на 1 /един/ работен ден. При липса на даден продукт доставката ще варира от 3 до 10 дена. Работим с куриерска фирма "ОК EXPRESS", доставката се извършва до адрес, като куриера звъни предварително на посочения от Вас телефон. Всяка автомобилна гума закупена от нас има гаранционен период от 12 месеца. Всички гуми предлагани от нас са абсолютно неизползвани и не по-стари от 18 месеца. 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възможни проблеми при осъществяване на поръчката:

 • Един или повече от поръчаните артикули не е наличен: при такива обстоятелства представител на gumite.eu ще се свърже с Вас във възможно най-кратки срокове.
 • Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен.
 • Погрешен телефон за връзка с клиента.

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 • Наложен платеж (при получаване на стокaта) – плащате цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА/ДОГОВОРА

 • Потребителят има право да се откаже от договора, респективно от закупената от него стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в настоящите общи условия.:
 • Потребителят може да упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на, на която потребителят или трето лице упълномощено от него, различно от превозвача, са влезли във владение на стоката. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
 • За да упражни правото си на отказ потребителят трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление. Потребителят може да ползва формуляр за отказ – приложение № 1 към настоящите общи условия, както и всяка друга форма на документ и/или изявление, която да носи информация достатъчна за идентифицирането на потребителя и поръчаната от него стока.
 • Потребителят може да подаде формуляра за отказ на хартиен носител, изпратено по поща или куриерска фирма до адреса на управление на продавача.
 • За да се счита спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняване правото си на отказ преди изтичане срока на отказ посочен в настоящия раздел от общите условия.
 • Разходите по транспорт и доставка на отказаните продукти са за сметка на клиента.

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламация на стока може да се направи в случаите, когато:

- стоката има фабричен дефект.

- стоката не отговаря на обявените характеристики. 

- изпратен е грешен артикул.

В тези случаи е потребителят следва да се свърже с продавача на sales@gumite.eu или на 0884 955 441 и да заяви, че желае връщане на стоката. Потребителят трябва да попълни Формуляра за  рекламация – приложение № 2 към настоящите общи условия. Връщането трябва да се извърши до офис на куриерска фирма "ОК EXPRESS"АД (служител на продавача ще предостави информация за точният адрес), и то е за сметка на клиента. След получаването и констатирането на дефекта или несъответствието, в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаване на върнатата стока, на потребителя ще бъде предоставено съответното обезщетение, според заявеното от него желание. В тези случаи транспорта е за сметка на gumite.eu.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Продавачът се задължа да разработи и постави и на интернет страниците си цитираните приложения, както и процедурните стъпки за връщане на стоката.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

 • Страните ще разрешават възникналите между тях спорове чрез постигане на взаимно съгласие.
 • Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешавани до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. (орган за АРС)
 • Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (орган за АРС) е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181 п. от Закона за защита на потребителите.
 • Предлаганите от продавача стоки попадат в сектор от компетентността на „Център за алтернативно решаване на спорове "НАИС ПРО" към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби“, с електронен адрес: https://nais.bg/. Центърът е структура за алтернативно решаване на потребителски спорове одобрена от  Министърът на икономиката и включена в списъка по чл. 181 п от Закона за защита на потребителите.
 • Продавачът се задължа да постави и поддържа на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите.