Политика за защита на лични данни

 
 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Каква е целта на този документ ?

 

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Gumite.eu (платформата за онлайн поръчки) или да предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Gumite.eu (платформата) и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Gumite.eu. Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за поверителност и защина на личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Gumite.eu, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от ”АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Кои сме ние?

 

Фирма „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД, с ЕИК 103799578 и адрес: България, област Варна, община Варна, град Варна , р-н Младост, Пощенски код: 9000, бул. Сливница № 178, е собственик на интернет страницата www.gumite.eu, представляващ онлайн магазин.

Можете да се свържете с „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон +359 884 955 441 или на имейл адрес sales@gumite.eu

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

 

Тази Политика за поверителност ще ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД включително:

Какви лични данни събираме за Вас?

Каква е целта на тяхното събиране?

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

С кого споделяме Вашите лични данни?

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб страница по-добър?

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД декларират, че прилагат всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон или едно име. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код. При никакви обстоятелства ние от Gumite.eu няма да поискаме данни за Вашите кредитни карти, един или повече признаци, специфични за Вашата физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социална идентичност, за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА GUMITE.EU ЗА ВАС И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ?

 

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, Gumite.eu събират следната информация и лични данни за Вас (основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни):

Информация, която предоставяте доброволно, в това число:

Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем да Ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите продукти или услуги.

Информация за активностите Ви и действия по използване на възможностите на уеб портала ни, за да можем:

1. Да Ви осигурим по-добро сърфиране при използване на услугите ни;

2. Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки; и

3. Да Ви предоставяме други услуги по ваше желание.

„Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;

2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и

3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Информация, която получаваме от други източници - трети страни:

Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги; и

По-добре да разберем вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и услуги съответно на желанията Ви.

Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница чрез настолни компютри - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;

Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за устройството, IMSI номер на устройство, GPS координати,

Данни от бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

КАТЕГОРИИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

 

Три имена, постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на продуктите, в случай че същият е различен), Е-mail, телефон.

Идентификация на юридическите лица – ЕИК, седалище и адрес на управление, представител.

 

Данни за поръчката

Това са данни за сезон, марката, модела, артикулен номер, размери, цолаж и други, на поръчания от потребителя продукт.

 

Данни за поръчките

Дата на генериране на поръчката;

Дата на регистрация;

Номер на поръчката и дата на генериране;

Адрес на електронна поща;

Предоставени телефонни номера;

Поръчани продукти – вид, марка, модел, артикулен номер, размер и др.;

 

Данни за комуникацията с потребителите

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Gumite.eu, респективно оторизираните за това служители и неговите потребителите под формата на запитвания, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с поръчаните/ползваните продукти или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД.

 

Такива данни са:

Данни за потребителя (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

Информация за контакт с потребителя (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера - Ваши или посочено от Вас лице за контакт и други);

Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);

Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.);

Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката) и др.

Финансова информация (данни за изготвяне на фактура) - банка, IBAN и друга необходима информация съобразно Закона;

 

Вие се съгласявате, че като предоставяте каквито и да е свои лични или други данни на Gumite.eu, те могат да бъдат използвани от Gumite.eu за следните цели: (1) поддържане на акаунта Ви, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; (2) изпращане на уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

С предоставянето на свои данни на Gumite.eu (включително имейл и/или телефон) Вие давате изричното си съгласие с Вас да се свързват Gumite.eu или трети лица, които са куриери, доставчици на поръчаните стоки.

С предоставянето на свои лични данни на Gumite.eu Вие давате изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Gumite.eu и давате изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в тази Политика за поверителност.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

 

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.

Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.

Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.

Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.

Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

Събиране;

Записване;

Съхранение;

Преглеждане;

Проверка;

Промяна;

Извличане;

Разкриване;

Ограничаване;

Изтриване;

Унищожаване и др.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

В случай че сте регистрирани потребители на Gumite.eu, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни, които сте предоставили доброволно. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които Gumite.eu обработват за Вас и да получите копие от тях;

Право да искате от Gumite.eu коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на sales@gumite.eu;

Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Gumite.eu, в случай че са налице условията за това.

Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг.

Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;

Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: sales@gumite.eu;

Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно читаем формат, който е общоупотребяван;

Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

 

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Gumite.eu има право да обработва всяка информация. Gumite.eu има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

За да бъде извършена покупко–продажба с Gumite.eu е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Имена, e-mail, телефонен номер и адрес на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за покупко-продажба (съответно заявление за поръчка), съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения. В случай, че даден потребител откаже да ги предостави, Gumite.eu няма да може да сключи договор.

 

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

 

Транспортни/куриерски фирми, с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

Лица, които по възлагане на „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

Лица, на които „АУТО ГУМИ ВАРНА” ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с „АУТО ГУМИ ВАРНА„ ЕООД обработват личните Ви данни от наше име или чрез наше посредничество;

Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Gumite.eu съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни за Gumite.eu след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако  съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.

Продължителността на съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

Gumite.eu полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за Gumite.eu. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за Gumite.eu. Наша основна цел е да потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Gumite.eu. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики Gumite.eu предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите Gumite.eu използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Политиката за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

Тази Политика за поверителност и защита на личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Gumite.eu, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Gumite.eu ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика, като публикува актуализираната Политика на интернет страницата на www.gumite.eu.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата ни.